TRIỂN LÃM CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM

TRIỂN LÃM CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM 2024 - VIETNAM CULTURAL SHOW 2024 NẰM TRONG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA FESTIVAL QUẢNG CÁO VIỆT NAM NĂM 2024 TẠI BÌNH DƯƠNG - VIETNAM ADFEST - BINH DUONG 2024. VIETNAM CULTURAL SHOW 2024

Được tổ chức nhằm:

• Triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
• Triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, trong đó mục tiêu cụ thể về phát triển công nghiệp văn hóa là “Phấn đấu giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo đóng góp 7% GDP; mức tăng trưởng giá trị gia tăng hàng năm trung bình đạt 7%”.
• Giới thiệu, quảng bá thế mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, gồm: quảng cáo; kiến trúc; phần mềm và các trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ; thiết kế; điện ảnh; xuất bản; thời trang; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; truyền hình và phát thanh; du lịch văn hóa.
• Tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp trong ngành kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, phát triển bền vững.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC TẾ WTC EXPO

A19 HÙNG VƯƠNG,PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG

SƠ ĐỒ
VIET NAM CULTURAL SHOW 2024

FanPage

Scroll to Top