TRIỂN LÃM CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM

VIETNAM CULTURAL SHOW 2024

HỒ SƠ TÀI TRỢ FESTIVAL QUẢNG CÁO VIỆT NAM 2024

Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 – Vietnam Cultural Show 2024 nằm trong chuỗi các hoạt động của
Festival Quảng cáo Việt Nam năm 2024 tại Bình Dương – Vietnam AdFest – Binh Duong 2024

 • Đại diện Nhà tài trợ Kim cương là khách mời danh dự của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Đại diện Nhà tài trợ Kim cương có vị trí ngồi ở khu vực VIP trong Lễ khai mạc Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Kim cương có Bài phát biểu/tham luận tại Diễn đàn về Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam – VAMF 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024). Ban tổ chức duyệt nội dung bài phát biểu của NTT.
 • Nhà tài trợ Kim cương được cung cấp 08 gian hàng tiêu chuẩn (hoặc 72 mét vuông đất trống) để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Ưu đãi giảm giá 30% khi đăng ký thêm diện tích trưng bày tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Kim cương được cung cấp 4 Banner cột đèn quảng bá khu vực bên ngoài trung tâm triển lãm (kích thước: 1.7m x 0.7mH) và 2 Banner treo bên trong khu vực trung tâm triển lãm (banner thả trần). NTT cung cấp file in ấn cho Ban tổ chức.
 • Logo Nhà tài trợ Kim cương được in trong Thư mời Khai mạc, hiển thị trên backdrop khai mạc, trên standee hướng dẫn và trên phướn quảng bá.
 • Logo Nhà tài trợ Kim cương được hiển thị trên backdrop chụp hình tại khu vực Diễn đàn về Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam 2024.
 • Logo Nhà tài trợ Kim cương được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, quảng bá của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Tài liệu, brochure, catalogue…, của Nhà tài trợ Kim cương được bỏ chung vào túi tài liệu của Ban Tổ chức phát cho đại biểu tham dự.
 • Thông tin của Nhà tài trợ Kim cương được đăng trên website của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Kim cương sẽ có 10 thư mời tham dự tiệc Gala.
 • Nhận kỷ niệm chương và hoa cảm ơn của Ban Tổ chức.
 • Đại diện Nhà tài trợ Vàng là khách mời danh dự của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Đại diện Nhà tài trợ Vàng có vị trí ngồi ở khu vực VIP trong Lễ khai mạc Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương
 • Nhà tài trợ Vàng có Bài phát biểu/tham luận tại Diễn đàn về Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam – VAMF 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024). Ban tổ chức duyệt nội dung bài phát biểu của NTT.
 • Nhà tài trợ Vàng được cung cấp 06 gian hàng tiêu chuẩn (Hoặc 54 mét vuông đất trống) để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Ưu đãi giảm giá 20% khi đăng ký thêm diện tích trưng bày tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Vàng được cung cấp 2 Banner cột đèn quảng bá khu vực bên ngoài trung tâm triển lãm (kích thước: 1.7m x 0.7mH) và 1 Banner treo bên trong khu vực trung tâm triển lãm (banner thả trần). NTT gửi file in chất lượng cao.
 • Logo Nhà tài trợ Vàng được in trong Thư mời Khai mạc, hiển thị trên backdrop khai mạc, trên standee hướng dẫn và trên phướn quảng bá.
 • Logo Nhà tài trợ Vàng được hiển thị trên backdrop chụp hình tại khu vực Diễn đàn về Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam 2024.
 • Logo Nhà tài trợ Vàng được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông,quảng bá của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Tài liệu, brochure, catalogue…, của Nhà tài trợ Vàng được bỏ chung vào túi tài liệu của Ban Tổ chức phát cho đại biểu tham dự Triển lãm.
 • Thông tin của Nhà tài trợ Vàng được đăng trên website của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Vàng sẽ có 08 thư mời tham dự tiệc Gala.
 • Nhận kỷ niệm chương và hoa cảm ơn của Ban Tổ chức.
 • Đại diện Nhà tài trợ Bạc là khách mời danh dự của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Bạc được cung cấp 04 gian hàng tiêu chuẩn (Hoặc 36m2 đất trống) để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Ưu đãi giảm giá 10% khi đăng ký thêm diện tích trưng bày tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Bạc được cung cấp 1 Banner cột đèn quảng bá khu vực bên ngoài trung tâm triển lãm (kích thước: 1.7m x 0.7mH). NTT cung cấp file in cho BTC.
 • Logo Nhà tài trợ Bạc được in trong Thư mời Khai mạc, hiển thị trên backdrop khai mạc, trên standee hướng dẫn và trên phướn quảng bá.
 • Logo Nhà tài trợ Bạc được hiển thị trên backdrop chụp hình tại khu vực Diễn đàn về Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam 2024.
 • Logo Nhà tài trợ Bạc được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông,quảng bá của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Tài liệu, brochure, catalogue…, của Nhà tài trợ Bạc được bỏ chung vào túi tài liệu của Ban Tổ chức phát cho đại biểu tham dự Triển lãm.
 • Thông tin của nhà tài trợ Bạc được đăng trên website của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Bạc sẽ có 06 thư mời tham dự tiệc Gala.
 • Nhận kỷ niệm chương và hoa cảm ơn của Ban Tổ chức.
 • Đại diện Nhà tài trợ Đồng là khách mời danh dự của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Đồng được cung cấp 02 gian hàng tiêu chuẩn (Hoặc 18 mét vuông đất trống) để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Ưu đãi giảm giá 10% khi đăng ký thêm diện tích trưng bày tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Logo Nhà tài trợ Đồng được in trong Thư mời Khai mạc, hiển thị trên backdrop khai mạc, trên standee hướng dẫn và trên phướn quảng bá.
 • Logo Nhà tài trợ Đồng được hiển thị trên backdrop chụp hình tại khu vực Diễn đàn về Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam 2024.
 • Logo Nhà tài trợ Đồng được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông,quảng bá của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Thông tin của nhà tài trợ Đồng được đăng trên website của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Nhà tài trợ Đồng sẽ có 04 thư mời tham dự tiệc Gala.
 • Nhận kỷ niệm chương và hoa cảm ơn của Ban Tổ chức.
 • Đại diện Đơn vị đồng tài trợ là khách mời danh dự của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Đơn vị đồng tài trợ được cung cấp 01 gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Logo đơn vị đồng tài trợ được in trong Thư mời Khai mạc, hiển thị trên backdrop khai mạc, trên standee hướng dẫn và trên phướn quảng bá.
 • Logo đơn vị đồng tài trợ được hiển thị trên backdrop chụp hình tại khu vực Diễn đàn về Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam 2024.
 • Logo đơn vị đồng tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông,quảng bá của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Thông tin của đơn vị đồng tài trợ được đăng trên website của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Đơn vị đồng tài trợ sẽ có 02 thư mời tham dự tiệc Gala.
 • Nhận kỷ niệm chương và hoa cảm ơn của Ban Tổ chức.
 • Đại diện đơn vị tài trợ truyền thông là khách mời danh dự của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Đơn vị tài trợ truyền thông được cung cấp 01 gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 2024 trong khuôn khổ Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Logo đơn vị tài trợ truyền thông được in trong Thư mời Khai mạc, hiển thị trên backdrop khai mạc, trên standee hướng dẫn và trên phướn quảng bá.
 • Logo đơn vị tài trợ truyền thông được hiển thị trên backdrop chụp hình tại khu vực Diễn đàn về Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam 2024.
 • Logo Đơn vị tài trợ truyền thông được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông,quảng bá của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024).
 • Thông tin của Đơn vị tài trợ truyền thông được đăng trên website của Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 tại Bình Dương (Vietnam Adfest – Binh Duong 2024)
 • Đơn vị tài trợ truyền thông sẽ có 02 thư mời tham dự tiệc Gala.
 • Nhận kỷ niệm chương và hoa cảm ơn của Ban Tổ chức.

FanPage

Scroll to Top